Producent bielizny

dla kobiet po mastektomii

Nasz adres: 

AFMA 

Ul. Osiedle Rzemieslnicze 22

85-758 Bydgoszcz

POLSKA

tel. +48 52 345 39 55

tel. +48 52 345 39 56

tel/fax +48 52 342 54 69 

„Jeśli wyślesz wiadomość na poniższy adres e-mail administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie AFMA Andrzej Sobota z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Oś. Rzemieślnicze 22, 85-758 Bydgoszcz.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną korespondencję na podstawie Twojej zgody wyrażonej w formie wyraźnego działania, jakim jest przesłanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do odwołania zgody, a po upływie tego okresu lub odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom powiązanym z AFMA Andrzej Sobota głównie Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie rozliczeń wniosków o wydanie przedmiotów ortopedycznych. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, prawnicze, biura księgowe oraz w razie takiej konieczności, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: afma@afma.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.
Decyzje dotyczące udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.”

http://www.afma.pl/

Zamówienia należy składać na adres :

@mail: zamowienia@afma.pl

lub 

w naszym sklepie internetowym pod adresem :

http://www.sklep.afma.pl/